Goedkope buitenlandse werknemers: mogelijk of irreëel?

Goedkope buitenlandse werknemers: mogelijk of irreëel?

27 maart 2019

Goedkope buitenlandse werknemers: mogelijk of irreëel?

Het is prima mogelijk om goedkope buitenlandse werknemers in te huren. De vraag is alleen: voldoen ze aan je eisen? Hebben ze de juiste diploma’s? Hebben ze de juiste vaardigheden en vakkennis? Wordt er voldaan aan de in Nederland gestelde wet- en regelgeving?

Om buitenlandse werknemers te beschermen, moet er in Nederland aan bepaalde eisen worden voldaan. Eisen met betrekking tot werkzaamheden, werkuren, loon en woonomstandigheden.

Loon buitenlandse werknemers conform het CAO

Om het overzichtelijk te houden, krijgen Europese arbeiders die ik naar Nederland haal een salaris volgens geldende cao. Daarbij is het opleidingsniveau en de ervaring de leidraad voor de toegepaste salarisschaal. Dit werkt dus hetzelfde als voor hun Nederlandse collega’s.

Verminderen woonkosten

De woonkosten kunnen erg oplopen, met name als ik werknemers in hotels onder moet brengen bij gebrek aan woonruimte. Hier ligt meteen een taak voor werkgevers: als jullie voor betaalbare woonruimte kunnen zorgen, dan blijven die kosten te overzien. Tevens is de woonruimte dan waarschijnlijk in de buurt realiseerbaar, wat weer reiskosten scheelt.

Kwestie van vraag en aanbod

Europese werknemers hebben het thuis niet slecht. De noodzaak om in Nederland te komen werken is er niet meer. Aan de andere kant zit Nederland om werkkrachten te springen. Dit zorgt voor een disbalans in de markt. Waar de vraag groot is en het aanbod gering, daar stijgt de prijs. En dat terwijl deze krachten sowieso al meer kosten dan Nederlandse werknemers. Zelfs voor de meest simpele werkzaamheden worden tegenwoordig belachelijk hoge prijzen gevraagd. Het vinden van goedkope buitenlandse werknemers is daarmee een illusie.

De opdracht moet af

Soms zit je klem. Dan moet de opdracht afgemaakt worden. Dan kun je kiezen tussen twee kwaden: óf de opdracht niet afkrijgen óf te veel kosten aan je opdracht maken, zodat je er niets aan verdient of er zelfs verlies mee draait. Het mooiste is het als je mij op tijd laat zoeken naar geschikte werknemers.

Wat kan Hagrip doen?

Ik zet mij ten aller tijden in om goede krachten, passend bij de baan en het bedrijf voor een reële prijs te leveren. Dit lukt altijd wel, het duurt alleen soms wat langer. Verder zorg ik ervoor dat al het papierwerk en de vergunningen geregeld zijn en ik doe mijn best om woonruimte te vinden.

Neem contact met mij op als je werknemers nodig hebt, dan kom ik langs zodat ik een volledig beeld krijg van de werknemer die bij de baan past. Op die manier kunnen mijn recruiters in diverse Europese landen gericht voor jou op zoek gaan.