Goedkope buitenlandse werknemers: mogelijk of irreëel?

De regelingen om ondernemers staande te houden tijdens coronacrisis

27 juli 2020

De overheid heeft direct aan het begin van de coronacrisis de NOW1, de TOZO, de KKC en sinds kort NOW2 opgezet. Deze regelingen zijn de reddingslijn die veel ondernemingen staande houdt in deze bizarre tijd.

Waarvoor zijn deze coronaregelingen bedoeld?

Veel ondernemers zijn bekend met deze financiële regelingen, maar voor degenen die niet precies weten waar deze afkortingen voor staan, geef ik een korte uitleg.
De NOW is voor werkgevers, ter compensatie van omzetverlies ten gevolge van de coronacrisis zodat loonkosten doorbetaald kunnen worden. De TOZO is een Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers, zodat zij die dat nodig hebben een aanvulling kunnen aanvragen voor hun levensonderhoud en een lening voor het bedrijfskapitaal. Hiermee kunnen ze liquiditeitsproblemen (deels) opvangen. Kleine ondernemers kunnen daarnaast Klein Krediet Corona (KKC) aanvragen om de economische gevolgen van het coronavirus enigszins te beperken.

Dit is waarom Hagrip geen gebruik maakt van deze regelingen

 Wij hebben er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van deze regelingen. Dit heeft meerdere redenen.

Dit zijn de voornaamste redenen:

  • Wij kijken waar er nog mogelijkheden zitten (en dat lukt)
  • Wij vinden dat andere ondernemers het harder nodig hebben dan wij. Zoals de horeca waar (bijna) niets meer binnen kwam/komt en hun leveranciers.

Natuurlijk hebben wij ook last van deze crisis, maar mede door onze trouwe opdrachtgevers en nieuwe opdrachtgevers houden wij het vol. En met ons heel veel ondernemers die het lukt om met de nodige aanpassingen hun onderneming draaiende te houden.