Header-diensten-pag2-pag6

Outplacement met Hagrip.

In ons outplacement- en coachingprogramma staat de werknemer centraal.

Missie

Ons bureau heeft zich ten doel gesteld elke werknemer te helpen bij zijn/haar ontwikkeling en groei, toegespitst op het ‘werk’ wat hij/zij verricht of zal gaan verrichten. In het outplacement- en coaching programma richtten wij ons op werknemers die op de een of andere wijze zijn vastgelopen in hun huidige functie.

Visie

Hieronder geven wij u een inzicht in onze visie als het gaat om begeleiden/coachen van mensen naar een andere werkkring.

Centraal in onze visie staat de mens, een individu, een uniek wezen. Elk mens heeft zijn eigen capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen. De kandidaat, die om welke reden dan ook afscheid moet nemen van de organisatie, heeft unieke eigenschappen. Ons bureau zet de kandidaat centraal en zal alles in het werk stellen hem of haar weer vertrouwen in zichzelf te laten krijgen. Van daaruit kunnen de noodzakelijke nieuwe stappen in zijn of haar leven gezet worden.

Voor het welslagen van een nieuwe stap is het voor een kandidaat van wezenlijk belang om ‘zichzelf’ te leren kennen en ‘zichzelf’ te zijn, open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Zelfinzicht en zelfkennis vinden wij de belangrijkste succesfactoren in het vinden van een passende baan. Op het moment dat je in staat bent jezelf te analyseren, je sterkten en zwakheden in kaart te brengen en je ontwikkelingsdoelen aan te geven, kun je de volgende stap zetten en je verder ontplooien. Alleen wanneer je inzicht in jezelf hebt, kun je inzicht krijgen in anderen en dus beter samenwerken en/of leidinggeven. Dit proces wordt begeleid en ondersteund door onze seniorcoaches middels gesprekken en verschillende testen.

Seniorcoaches

Om iemand optimaal te begeleiden vinden wij het noodzakelijk dat iedere coach in staat is om ‘in te voelen’ wat de kandidaat op dat moment doormaakt. Daarom werken wij uitsluitend met seniorcoaches. Dat wil zeggen dat iedere coach aan den lijve ondervonden heeft wat het betekent om vrijwillig of gedwongen het bedrijf te verlaten waar je jaren je krachten aan hebt gegeven. Daarnaast hebben onze coaches brede werkervaring en zijn ze bekend met verschillende culturen in diverse branches.

Outplacement

Net als Outplacement, onze specialisatie, hebben de andere activiteiten zoals coaching, bemiddeling, detachering en advies mede als doel de succes-rate van de outplacement te vergroten. Door deze activiteiten ondersteunend te maken aan het outplacement, wordt het netwerk uitgebreid en een synergetisch effect verkregen. De kans op succesvol plaatsen wordt hiermee vergroot.
Daar wij uitgaan van een uniek individu, is onze begeleiding daarop afgestemd. Na gesprekken met de kandidaat en indien gewenst met zijn werkgever, wordt de duur en inhoud van het persoonlijke traject bepaald.

Redenen om te kiezen voor Hagrip detachering:

✔ Betrokkenheid met kandidaat
✔ Ervaren seniorcoach (zij hebben hun sporen verdiend bij diverse bedrijven als staf- en/of lijnmanager)
✔ Pragmatische aanpak, altijd toekomstgericht
✔ Representatieve locatie in overleg met werkgever en/of kandidaat
✔ Actueel netwerk
✔ Heldere tarievenstructuur
✔ Naast inspanningsverplichting ook gedeeltelijke resultaatverplichting
✔ Bekend met sociale plannen (adviserend)
✔ 15 jaar ervaring in het coachen/motiveren van mensen
✔ Samenwerkingsverbanden met aanverwante organisaties

Meer weten of heeft u vragen?

Wilt u meer weten over Hagrip Detachering? Neem dan gerust contact met ons op via +31(0)488-745187 of maak hiervoor gebruik van het contactformulier