Header-diensten-pag2-pag6

Payrolling via Hagrip.

Roept Payroll bij u vragen op? Wat is het, welke voordelen heeft het, hoe werkt het? Dan is het tijd voor duidelijkheid. En duidelijkheid krijgt u van ons.

In feite besteedt u met payrolling het werkgeverschap, de administratieve en financiële zaken uit. Een aantal andere zaken blijft onder uw hoede, zoals de dagelijkse leiding m.b.t. werkzaamheden en de werving en selectie van kandidaten. Uiteraard verzorgen we het detacheringsgedeelte ook graag voor u. Kortom: Hagrip Detachering is het werkgeverschap ofwel de juridische werkgever.

Voor wie is payrolling geschikt?

Payrolling wordt gebruikt door bedrijven die voor de keuze staan om (weer) nieuw personeel aan te nemen, maar niet in dienst willen nemen en een uitzendbureau te duur vinden. Daarnaast maken Freelancers graag gebruik van deze dienst.

Het gemak van Payroll

In feite doen wij de personeelsadministratie voor u: de verloning, arbeidsovereenkomsten, afdrachten van premies, belastingen, pensioen en ziekteverzuimverzekeringen en het ARBO-traject bij ziekte. Hiervoor heeft u nu een boekhouder, personeel op de personeelsadministratie en/ of een dure accountant. Daarnaast bent u juridisch de werkgever, wat inhoudt dat de verantwoordelijkheid m.b.t. voornoemde bij u liggen. Wanneer u gaat Payrollen, dan delegeert u het werkgeverschap en bent u in juridische zin geen werkgever meer. De rompslomp die de administratie met zich meebrengt wordt u bespaart. Voor ons zijn deze werkzaamheden corebusiness. U geeft alleen nog maar de gewerkte uren aan ons door, wij doen de rest.

Wat gebeurt er bij ziekte?

Bij ziekte regelen wij het traject met de ARBO en zorgen we voor uw medewerker. Wij onderhouden het contact met de betreffende instanties die de controle uitvoeren en met uw medewerker. En belangrijk voor u: u ontvangt geen factuur! Wij verzorgen de loondoorbetaling zolang de betreffende fase in de CAO dit aangeeft.

De kosten van Payroll

Voor de zorg die wij u middels payroll uit handen nemen, berekenen wij een transparante en concurrerende marge over de doorgegeven uren. Aan de hand van het door u opgegeven bruto uurloon maal de marge, kunt u precies uitrekenen wat de medewerker u kost. Deze service van Hagrip Detachering valt in de praktijk vaak goedkoper uit dan zelf vaste medewerkers in dienst nemen. Wij nemen u hiermee een grote hoeveelheid administratieve rompslomp uit handen. Dat is een groot voordeel.

Dit doen wij met onze kernwaarden:

✔ professionaliteit ✔ betrokkenheid ✔ Loyaliteit ✔ de wil om te presteren ✔ persoonlijke aandacht

Meer weten of heeft u vragen?

Wilt u meer weten over Hagrip Detachering? Neem dan gerust contact met ons op via +31(0)488-745187 of maak hiervoor gebruik van het contactformulier