De meest en minst schaarse beroepen

De meest en minst schaarse beroepen

7 november 2019

Dit zijn Europa’s meest èn minst schaarse beroepen

Als recruiter ervaar ik dagelijks de schaarste op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is er een verschuiving te zien. Waar voorheen nog redelijk veel arbeiders in Europa te vinden waren, wordt het nu erg lastig om gekwalificeerde werknemers te werven. De schaarste is op veel vlakken aanwezig, maar met name in de hoger geschoolde technische functies.

De meest schaarse beroepen uitgelicht

De schaarste onder ICT-medewerkers is algemeen bekend. Dat probleem speelt al langere tijd. Met name ICT-managers en software developers zijn vakgebieden waar het een grote uitdaging is om gekwalificeerd personeel te vinden. Daarnaast is er een groot tekort aan goede managing directors en CEO´S. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar in bijna elk Europees land. Alleen in Zweden en Griekenland zijn deze vakspecialisten nog redelijk te vinden.
Met name in Litouwen en Hongarije is het af te raden om naar ICT-werknemers op zoek te gaan. Uit de praktijk blijkt het bijna onmogelijk om in deze landen ICT- managers te werven. Zo zijn er voor elk vakgebied landen waar er nog kansen liggen om arbeiders te werven, en landen waar de schaarste te groot is om daar op zoek te gaan naar geschikte werknemers.

Schaarste in de installatiebranche

Met name in Duitsland en Nederland is er een groot tekort aan installateurs en reparateurs. In Polen, Letland en Portugal lukt het nog om deze vakmensen te vinden. Al blijft het lastig om gekwalificeerd personeel te vinden voor elektronica- en telecombedrijven. Het tekort aan elektrotechnische arbeidskrachten beperkt zich niet tot installateurs en reparateurs, maar geldt ook voor ingenieurs. In West-Europa is de energiebranche een snelgroeiende markt. Een markt waar veel elektrotechnische vakmensen nodig zijn. Dat maakt de uitdaging om deze werknemers te werven nóg groter.

De minst schaarse beroepen uitgelicht

Schaarste op de Europese arbeidsmarkt geldt altijd voor bepaalde vakgebieden. Voor andere vakgebieden is het minder lastig om aan gekwalificeerd personeel te komen. Op dit moment zijn er in Europa voldoende arbeidskrachten te vinden voor basisonderwijs, taal, cultuur en journalistiek.

In Nederland, Denemarken en Groot-Brittannië is er echter een tekort aan deze vakmensen. Met name aan leerkrachten voor het basisonderwijs. Het werven van vakmensen in andere landen is erg lastig door de taal en de benodigde diploma’s. Daarnaast zijn er vaak grote cultuurverschillen. Hierdoor is de schaarste niet op te lossen door middel van werknemers van buiten de landsgrenzen.

Weinig schaarste voor hoger onderwijs en administratieve beroepen

In het hoger onderwijs wordt vaak in Engels gesproken en wordt er lesgegeven in een bepaald vakgebied of specialisatie. Dit maakt het wervingsgebied al een stuk groter dan voor basisschoolleerkrachten.

Op het gebied van administratief personeel kent Europa geen schaarste. Er zijn voldoende medewerkers en gespecialiseerde secretaressen te vinden. Daarnaast zijn winkelverkopers en technici op farmaceutisch- en medisch gebied redelijk goed te werven.

De oplossing voor schaarste in technische vakgebieden

Europa is slechts een klein deel van de wereld. Buiten Europa zijn er volop landen waar wél voldoende vakkundig technisch personeel voorhanden is. Denk daarbij aan Azië (Link naar blog over Aziatische werknemers).Het werven is alleen een stuk lastiger. Vaak duurt het 3 tot 6 maanden voordat een werknemer in Nederland aan het werk kan. Er zijn diverse vergunningen nodig en de reis kost veel meer dan een (auto)reis vanuit een Europees land. Hierdoor is het alleen interessant om hoger opgeleide, specialistische vakmensen in Azië te werven.

Heb jij het geduld om enkele maanden te wachten? Dan vind ik een geschikte vakspecialist voor je! Neem Contact met mij op voor meer informatie.