buitenlandse vakkrachten

Buitenlandse vakkrachten: een welkome aanvulling op onze krappe arbeidsmarkt.

21 september 2017

Sinds de crisis vorig decennium in Nederland uitbrak zijn maar liefst 500.000 banen verloren gegaan door reorganisaties en ontslagen. De bouwsector kreeg de zwaarste klap te verduren; ruim 100.000 werknemers kwamen op straat te staan. Tot er in 2015 opeens een ommezwaai volgde en de bouw weer aantrok. De opleving in de huizenmarkt, opdrachten voor uitgestelde renovaties en meer budget van de overheid voor de verbetering van onze infrastructuur leidden tot hernieuwde groei van de bouwnijverheid.

Drastische stijging van het aantal vacatures.

Niet alleen in de bouw is de vraag naar vakmensen inmiddels torenhoog gestegen. Ook de financiële markt, de metaalindustrie en bijvoorbeeld de ITC-markt kent een groot tekort aan arbeidskrachten. Omdat er vrij werkverkeer geldt voor werknemers uit alle EU-landen, wordt er steeds vaker gekeken over de grenzen. Buitenlandse professionals hebben in eigen land door de slechte economische situatie minder kans op goede banen, terwijl er in ons land juist een tekort aan vakmensen bestaat. Buitenlandse arbeidskrachten werken bovendien graag in Nederland door de centrale ligging, het belastingklimaat en onze internationale oriëntatie.

De voordelen van buitenlandse arbeidskrachten.

De laatste jaren was er een terugloop aan belangstelling voor mbo-opleidingen tot timmerman, metselaar of installateur. Hierdoor, en door de vergrijzing in Nederland, is er een schreeuwend tekort aan vakmensen ontstaan. In veel EUlanden echter zijn praktijkscholen populair en vindt men een overschot aan geschikt personeel met de juiste vakkennis. Deze krachten kunnen direct en vaak zonder bijscholing worden ingezet op de Nederlandse markt. Buitenlandse arbeidskrachten zijn bovendien uitermate gemotiveerd om voor u te werken, ook als het om overuren gaat. Hun drijfveer is vrijwel altijd het verdienen van geld voor hun achterban. Omdat zij gelijkwaardig zijn aan hun collega’s en dus ook vallen onder de geldende cao, ligt het salaris hoger dan in hun land van afkomst. Dat is ook de reden dat ze een hoge productiviteit hebben en een laag ziekteverzuim. Zij hebben alle belang bij een tevreden werkgever!

Hagrip: verstand van mensen én zaken.

Wij weten bij Hagrip precies welke kennis wij waar kunnen vinden. Dus zoekt u voor langere tijd een schilder, metaalbewerker of bijvoorbeeld een productiemedewerker; wij vinden snel die enthousiaste expert voor de juiste job waar dan ook in Nederland. Onze diensten gaan verder dan alleen maar uitzenden. Werving, detachering, payrolling, outplacement en coaching vindt u allemaal onder één dak bij Hagrip. Laat het aan ons over en maak gebruik van onze betrouwbare bemiddeling in goed opgeleide arbeidskrachten. Bel ons voor een kennismaking op nummer 0448-745 187.