Berichten in de media: 50.000 Buitenlandse werknemers in Nederland nodig

Berichten in de media: 50.000 Buitenlandse werknemers in Nederland nodig

17 april 2019

Berichten in de media: 50.000 Buitenlandse werknemers in Nederland nodig

De pers raakt niet uitgeschreven over arbeidsmigranten. Aan de ene kant verschijnen er positieve, aan de andere kant negatieve berichten, waarbij de negatieve berichten overheersen. Maar zo gaat het overal mee: het is veel interessanter om zaken te melden die niet goed gaan, dan zaken die prima verlopen.

Mijn ervaring met buitenlandse werknemers in Nederland:

Het begint al bij de zoektocht naar kandidaten. Met enige mensenkennis kun je de juiste arbeidskrachten naar Nederland halen. Dat vereist echter meer werk dan gewoon de eerste de beste kandidaat nemen. De juiste kandidaten, wie zijn dat dan? Dat zijn mensen die naast de nodige diploma’s en ervaring over bepaalde eigenschappen beschikken. Die sociaal over komen, die de juiste motivatie hebben om in Nederland te gaan werken. Wij zijn geen psychologen en hebben wel eens een verkeerde inschatting gemaakt, maar over het algemeen werkt deze aanpak.

De vicieuze cirkel van het plaatsen

Met het vinden van de juiste match heb je al veel gewonnen. Hoe beter de buitenlandse werknemer binnen de Nederlandse onderneming past, hoe grotere de kans is dat ‘ie opgenomen wordt in het team. Buitengesloten werknemers zullen zich eerder asociaal gaan gedragen dan werknemers die zich thuis voelen. De soft skills van mijn kandidaten spelen daarom een grote rol bij de selectie. Hoe meer de kandidaat zich thuis voelt, hoe beter ‘ie aan te spreken is op bepaald gedrag. Als er een negatieve sfeer heerst, dan zie je dat op alle fronten terug in een lakse en onverschillige houding.

Huisvesting in de media

De huisvesting van buitenlandse werknemers in Nederland is een item waar heel veel over geschreven wordt. Van: er is huisvesting nodig, tot nieuwe initiatieven, de protesten en de verhalen over plaatsen waar het niet goed is gegaan. De werknemers die ik plaats breng ik onder op geschikte locaties en als dit niet lukt gaan ze tijdelijk in een hotel. Ik controleer de locaties regelmatig en spreek de arbeidsmigranten erop aan als dat nodig is. Helaas is het, mede door de vele negatieve verhalen in de pers en het beleid van veel gemeenten erg lastig om goede locaties te vinden.

Een tekort aan 50.000 werknemers

Feit blijft dat er een groot tekort aan geschoolde en ongeschoolde werknemers is. Met name in de bouw, in de agrarische sector en de techniek komen we veel mensen tekort. Deze mensen zijn te vinden in Europa. Het vergt alleen tijd, inspanning en kosten om ervoor te zorgen dat geschikte kandidaten naar Nederland komen. Daarnaast zou het een stap in de goede richting zijn als gemeenten helpen om arbeidsmigranten te huisvesten.

Als je op zoek bent naar een werknemer die naast kwalificaties de juiste soft skills bezit, neem dan contact met mij op.