Certificeringen                              

De norm 4400-1                                                                                    

In het streven naar een uniforme controle is de NEN 4400-1 norm ontwikkeld. De bestaande registers ( zoals SFT, RIA en RIV ) zullen samenvloeien in een nieuw register: " Register Normering Arbeid ". Alleen gecertificeerde ondernemingen worden hierin opgenomen. Dit houdt dus in dat deze bedrijven onder andere gecontroleerd zijn op:

  • De afdracht van belastingen en sociale premies
  • Het in dienst nemen van werknemers die gerechtigd zijn te werken en in het bezit zijn van geldige identiteitsbewijzen
  • Het voeren van een adequate personeels-, loon- en financiële administratie
  • Een deugdelijke huisvesting voor de uitzendkrachten
  • De opleiding en ervaring van het gecertificeerde kantoorpersoneel
  • Het naleven van de CAO en wettelijke regelgeving
  • Het onderhouden van procedures voor relevante bedrijfsprocessen.

 

 

Copyright © Hagrip detachering 2017 | Webdesign& CMS : DO IT-online