Payrolling

Roept Payroll bij u ook vragen op? Wat is het, welke voordelen heeft het, hoe werkt het? Dan is het tijd voor duidelijkheid. En duidelijkheid krijgt u van ons.

U besteedt in feite het werkgeverschap uit, de administratieve en financiële zaken. Een aantal andere zaken blijft onder uw hoede, zoals de dagelijkse leiding m.b.t. werkzaamheden, de werving en selectie van kandidaten. (Uiteraard kunt u dat ook uitbesteden aan ons). Kortom Hagrip Detachering het werkgeverschap ofwel de juridische werkgever.

Payroll voor wie is het geschikt:

Voor bedrijven die voor de keuze staan om (weer) nieuw personeel aan te nemen, maar niet in dienst willen nemen en een uitzendbureau te duur vinden. Maar ook voor Freelancers.

Payroll wat een gemak:

Wij doen in feite voor u de personeelsadministratie, verloning, arbeidsovereenkomsten, afdrachten premies belastingen, pensioen en ziekteverzuimverzekeringen en het ARBO-traject bij ziekte. Hiervoor heeft u nu een boekhouder, personeel op de personeelsadministratie een dure accountant en daarnaast bent u ook nog juridisch werkgever, wat inhoudt dat de verantwoordelijkheid bij u blijft liggen m.b.t. voornoemde. Wanneer u gaat Payrollen dan delegeert u het werkgeverschap en bent u in juridische zin geen werkgever meer. De rompslomp die de administratie met zich meebrengt wordt u bespaart en voor ons is dat onze corebusiness. U geeft alleen nog maar de gewerkte uren door.

Wat gebeurt er bij ziekte:

Wij verzorgen het traject met de ARBO en zorgen voor uw medewerker. Wij onderhouden het contact met de betreffende instanties die de controle uitvoert en uw medewerker. En belangrijk voor u is, u ontvangt geen factuur, wij verzorgen de loondoorbetaling voor zolang de betreffende fase in de CAO dit aangeeft.

Wat kost Payroll:

Voor de zorg die wij u uithanden nemen berekenen wij een transparante en concurrerende marge over de doorgegeven uren. Uit kunt precies uitrekenen aan de hand van het door u opgegeven bruto uurloon maal de marge wat de medewerker u kost. Deze service van Hagrip Detachering kan in de praktijk goedkoper uitvallen dan zelf vaste medewerkers in dienst nemen. En het grote voordeel is natuurlijk veel minder administratieve rompslomp.

 

 

 

Copyright © Hagrip detachering 2017 | Webdesign& CMS : DO IT-online