Outplacement

 

Missie

Ons bureau heeft zich ten doel gesteld elke werknemer te helpen bij zijn/haar ontwikkeling en groei, toegespitst op het ‘werk’ wat hij/zij verricht of zal gaan verrichten. In het outplacement- en coaching programma richtten wij ons op werknemers die op de een of andere wijze zijn vast gelopen in hun huidige functie.

Visie

Hieronder geven wij u een inzicht in onze visie als het gaat om begeleiden/coachen van mensen naar een andere werkkring.

Centraal in onze visie staat de mens, een individu, een uniek wezen. Elk mens heeft zijn eigen capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen.

De kandidaat, die om welke reden dan ook afscheid moet nemen van de organisatie, heeft die voor zijn persoon unieke eigenschappen. Ons bureau zet de kandidaat centraal en zal alles in het werk stellen hem of haar weer vertrouwen in zichzelf te laten krijgen om van daaruit de noodzakelijke nieuwe stappen in zijn of haar leven te kunnen zetten.

Voor het welslagen van een nieuwe stap in zijn of haar carrière is het van wezenlijk belang om ‘zichzelf’ te leren kennen en ‘zichzelf’ te zijn, open te staan voor nieuwe dingen en ideeën. Zelfinzicht, zelfkennis vinden wij de belangrijkste succesfactor in het vinden van een passende baan. Op het moment dat je in staat bent jezelf te analyseren, je sterkten en zwakheden in kaart te brengen en je ontwikkelingsdoelen aan te geven, kun je de volgende stappen zetten en je verder ontplooien. Pas wanneer je inzicht in jezelf hebt kun je inzicht krijgen in anderen en dus beter samenwerken en/of leidinggeven.

Seniorcoaches begeleiden en ondersteunen middels gesprekken en verschillende testen in bovengenoemd proces.

Hagrip detachering werkt uitsluitend met seniorcoaches; dat wil zeggen dat iedere coach aan den lijve ondervonden heeft wat het betekend vrijwillig of gedwongen het bedrijf te verlaten, waar je misschien jaren je krachten aan hebt gegeven. Om iemand goed te begeleiden vinden wij het noodzakelijk dat iedere coach in staat is ‘in te voelen’ wat de kandidaat op dat moment doormaakt. Van groot belang vinden we tevens dat de coach brede werkervaring heeft en bekend is met verschillende culturen in diverse branches.

Onze organisatie heeft zich o.a. gespecialiseerd in Outplacement. De andere activiteiten zoals coaching, bemiddeling, detachering en advies hebben mede als doel de succes-rate van de outplacement te vergroten. Door deze activiteiten ondersteunend te maken aan het outplacement wordt het netwerk uitgebreid en wordt een synergetisch effect verkregen, met meer kans op succesvol uitplaatsen.

Daar wij uitgaan van een uniek individu is onze begeleiding daar op afgestemd. Na gesprekken met de kandidaat en indien gewenst met zijn werkgever wordt de duur en inhoud van het persoonlijke traject bepaald.

Waarom kiezen voor Hagrip detachering

  • Betrokkenheid met kandidaat
  • Ervaren seniorcoach (hun sporen verdiend bij diverse bedrijven als staf- en/of lijn manager)
  • Pragmatische aanpak, altijd toekomst gericht
  • Representatieve locatie in overleg met werkgever en/of kandidaat
  • Actueel netwerk
  • Heldere tarieven structuur
  • Naast inspanningsverplichting ook gedeeltelijke resultaatverplichting
  • Bekend met sociale plannen (adviserend)
  • 15 jaar ervaring in het coachen/motiveren van mensen
  • Samenwerkingsverbanden met aanverwante organisaties
Copyright © Hagrip detachering 2017 | Webdesign& CMS : DO IT-online